AGM

SNo. Name Date view file Download File
1. Annual Report-2080 Jan 1, 2024 View Download
2. राष्ट्रिय प्रतिनिधि विवरण फारम Dec 12, 2023 View Download
3. ३१ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी पत्र Dec 12, 2023 View Download
4. ३१ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना Dec 12, 2023 View Download